Logo
Nevíte si rady? Kontaktujte nás na chatu, nebo pošlete mail.
(Po-Pá, 9-17 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
21.03.2020
Máte málo místa? Pořiďte si EET pokladnu "vše v jednom"
Do malých obchodů, ve kterých šetříte každý centimetr volného místa, se velké pokladní systémy nehodí. Potřebujete kompaktní pokladnu, která zvládne f... číst celé
02.02.2020
Bojíte se dotykových pokladen? Řešením jsou tlačítkové přístroje
Přechod na elektronickou evidenci tržeb je pro mnoho podnikatelů noční můrou. Nejen kvůli zvýšeným nákladům na pořízení a provoz chytré pokladny. Vrás... číst celé
02.06.2020
Jak na evidenci tržeb: není účtenka, jako účtenka
Okolo elektronické evidence tržeb panuje mezi obchodníky stále dost obav a nejasností. Ačkoliv se termín spuštění druhé vlny, do které spadá malo a ve... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. To nejdůležitější z EET
To nejdůležitější z EET

§ 2 Výkon působnosti - Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky také orgány Celní správy České republiky.

§ 5 Formální náležitosti pro evidovanou tržbu - Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, šekem, směnkou, v jiných formách, které mají charakter obdobný formám, započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby dle předchozích

§ 7 Storno a opravy - Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, že je tato tržba evidována jako záporná.

§ 10 Tržby ve zjednodušeném režimu - z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků. Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

§ 12 Tržby vyloučené z evidence tržeb - tržby státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky, držitele poštovní licence, banky, včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního družstva, pojišťovny a zajišťovny,investiční společnosti a investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, centrálního depozitáře, penzijní společnosti, penzijního fondu, z podnikání v energetických odvětvích, z podnikání ve vodovodech a kanalizacích.Uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením, z jízdného placeného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob, na palubě letadel, osobní drážní přepravy, z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu, z provozování veřejných toalet.

§ 13 Žádost o autentizační údaje - Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou nebo ústně do protokolu na finančním úřadě.

§ 15 Certifikát pro evidenci tržeb - Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

§ 16 Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb - Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

§ 19 Rozsah zasílaných údajů - daňové identifikační číslo poplatníka, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celková částka tržby, bezpečnostní kód poplatníka, podpisový kód poplatníka, údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režim, celková částka plateb určených k následnému čerpání, celková částka plateb, daňové identifikační číslo poplatníka, základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty, celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu, celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

§ 20 Údaje na účtence - fiskální identifikační kód, své daňové identifikační číslo, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka, údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 21 Doba odezvy - Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb

§ 22 Postup při překročení mezní doby odezvy - je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

§ 25 Informační povinnost poplatníka - Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

§ 28 Přestupky a § 29 Správní delikty - Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Pokud plátce neumístní informační oznámení, nebo bude zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta do 50 000 Kč

§ 35 Účtenková loterie - Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

§ 37 Dočasně vyloučené tržby - od 0-3 měsíců od účinnosti zákona osoby poskytující stravovací a ubytovací služby. 3-6 měsíců od účinnosti zákona osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě . Nebo kdy tržby poplatníka, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 000 000 Kč a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány

 

Co když nejde internet?
V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?
Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto účtenkách může odesílat jednou za 5 dnů.

Co když spadne spojení během transakce?
V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.